Eğitimler

Piroteknik Maddeler Yönetmeliği –(2013/29/AB) için akreditasyon üzerine eğitim kursu ve çalıştay

(05-06/10/2021)

TÜRKAK için hazırlanan akreditasyon düzeni ve rehberinin daha yakından incelenmesiyle sonuçlanan eğitim programı aşağıdakileri içermektedir:

 1. Gün – Eğitim
 • Eğitim hedeflerine genel bakış: Eğitimin hedefi “delegelerin, uygunluk değerlendirme çerçevesi içindeki görevleri ve koşullarında 2013/29/AB Piroteknik Maddeler Yönetmeliği’nin uygulanmasını anlamalarını sağlamaktır.”
 • Piroteknik Maddeler Yönetmeliği’nin amacı.
 • Piroteknik Maddeler Yönetmeliği’nin kilit noktaları, uygulama, kategoriler, Temel Güvenlik Gerekleri (ESR), muayene, sınırlamalar ve yükümlülükler vb.
 • Piroteknik Maddeler Yönetmeliği’nin tarihsel bağlamı, belge düzeni ve geliştirme.
 • Piroteknik Maddeler Yönetmeliği’nin Program Rehberlerine eklenen hazır referans tabloları.
 • Serbest dolaşım, kategoriler, yaş sınırları ve diğer sınırlamalar dahil olmak üzere Genel Hükümler, kapsam ve tanımlar.
 • İktisadi işletmecilerin yükümlülükleri, izlenebilirlik, etiketleme, tanımlama ve dağıtım.
 • Piroteknik maddelerin uygunluğu, uygunluk karinesi, uygunluk değerlendirme prosedürleri, uygunluk bildirgesi ve CE işaretine ilişkin genel ilkeler.
 • Modül uygunluk gerekliliklerinin pratik uygulaması için süreç akışlarının, eklerin, uygunluk değerlendirme prosedürlerinin ve Program Rehberlerinin ayrıntılı incelemesi.

 

 1. Gün – Eğitim
 • Bildirim, yetkili kuruluşlar, onaylanmış kuruluşlar ve onaylayan kuruluşlar ile ilgili gereklilikler, şube, temsilcilik ve yükleniciler dâhil olarak uygunluk karinesi ve bildirim başvurusu ve geçerli prosedürlere ilişkin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının (UDK) bildirimi.
 • Birlik piyasa gözetimi, Birliğe giren maddelerin denetimi, Birliğin Korunma Önlemleri, İSG riski ve uyumsuzluk.
 • Uygulama yetkileri, kanunlar ve komite prosedürleri.
 • Çeşitli ve son hükümler, cezai hükümler, yürürlükten kaldırılma, yürürlüğe girme ve uygulama, ayrıca muhataplar.

 

 1. Gün – Çalıştay

Çalıştay, Piroteknik Maddeler Yönetmeliği’nin ana gereklilik türlerini ve kullanılan uygunluk değerlendirme prosedürlerini kapsayan 3 senaryodan oluşuyordu ve bu çalıştay sayesinde katılımcılara kendi aralarında Piroteknik Maddeler Yönetmeliği ve ISO17065 gerekliliklerini keşfetme fırsatı sunuldu.

Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (AB) 2016/424’ye Göre Akreditasyon Konusunda Eğitim Kursu Ve Çalıştayı

(29/06-01/07/2021)

 Eğitimde, Kablolu Taşıma Tesisatları Yönetmeliği akreditasyon şeması ve yönergeleri incelenmiştir ve Avusturya Onaylanmış Kuruluşunun günlük çalışmalarından bazı örnekler de eğitime dâhil edilmiştir. Aşağıdaki konular ele alınmıştır:

 • Teknik Tanıtım Kablolu Taşıma: Tipler, tasarımlar, çalışma modları
 • Kablolu Taşıma Tesisatları ve Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (AB) 2016/424
 • (AB) 2016/424: Temel gereklilikler ve ilgili uyumlaştırılmış standartlar
 • (AB) 2016/424’e göre uygunluk değerlendirme modülleri
 • Ulusal akreditasyon kuruluşları (UAK=TÜRKAK) ve uygunluk değerlendirme kuruluşları (UDK) için gereklilikler
 • UDK’lerin akreditasyonu – genel prosedür ve (AB) 2016/424 ile ilgili en önemli noktalar
 • Kablolu taşıma tesisatlarının alt sistemleri/emniyet aksamları için UDK/OK belgelendirme programı (EN 17065, 17025 gereklilikleri)
 • Kablolu taşıma tesisatı bileşenleri için belgelendirme programının özellikleri: Çeşitli alt sistemler, çeşitli modüller, yerinde kabul, kalite güvencesi, belge incelemesi, üretim denetimi (UAK ve UDK perspektifinden)
 • En iyi uygulama:
  Bir üreticinin alt sisteminin belgelendirme sürecine örnek: dokümantasyonun incelenmesinden alt sistemin yerinde kabulüne kadar – sonuçların dokümantasyonu, müşteri ile yazışmalar, sertifikaların düzenlenmesi

 

Çalıştayda 2 farklı senaryo ele alınmıştır. Bunlardan biri uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme programının detaylandırılması, diğeri ise bir tesiste bir alt sistem/güvenlik bileşeninin yerinde kabulü ve muayenesi için bir kontrol listesinin hazırlanmasıdır. Her iki görev de sırasıyla akreditasyon kuruluşu ve onaylanmış kuruluş açısından işlenecek şekilde belirlenmiştir.

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği – 2010/35/AB İçin Akreditasyon Üzerine Eğitim Kursu Ve Çalıştayı

(06-08/07/2021)

Eğitim kursunda, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’nin (TPED) ADR’nin (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) gazlara özgü bölümleriyle bağlantı kurmak için nasıl kullanabileceğine odaklanılmıştır ve ayrıca uygunluk işaretlemesi ve uygunluğun yeniden değerlendirilmesi gibi TPED’in ADR’de hiç bulunmayan bazı alanları olduğu da göz önünde bulundurulmuştur.

Yönetmelik kapsamında geniş ölçüde değişiklikler söz konusu olduğu için, yetkinliğe karar vermedeki zorluklara güçlü bir vurgu yapılmıştır.

Bir diğer önemli nokta, bu Yönetmeliğin sadece piyasaya arz edilmek noktasında kalmayıp kullanım ömrü boyunca sürmesi ve bu nedenle gereken düşünce çeşitliliğinin büyük ölçüde genişletilmesi olmuştur.

Çalıştay, Yönetmelikle ilgili temel zorlukları daha da detaylı incelemek ve katılımcıların 2 günlük eğitimden alınan dersleri uygulamalarına izin vermek için özel olarak tasarlanmıştır. Bir karayolu tankerinin ve bir basınçlı kap test evinin periyodik muayenesinin değerlendirilmesi ve karmaşık bir kompozit basınçlı kabın uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi için üç vaka çalışması yapılmıştır. Her vaka çalışmasında bir dizi konu ele alınmış ve bu konularda görüşlerin sunulmasına olanak sağlanmıştır.

Bakım Noktası Testi (POCT) İçin Akreditasyon Üzerine Eğitim Kursu Ve Çalıştayı

(01-03/06/2021)

2 günlük eğitimde şunlara odaklanılmıştır:

ISO 22870’in uygulanması ve diğer rehber dökümanlar

 • Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), ILAC ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile ilgili hususlar
 • Diğer ISO standartları

ISO 22870 ve ISO 22870’in ISO 15189 ile ilişkisi

 • Neden ISO 22870’e ihtiyacımız var?
 • Bakım Noktası Testi (POCT) Tanımları
 • Bakım Noktası Testi (POCT) ne değildir?

Yönetim sistemi temel gereklilikleri

 • Sorumlulukların ve tüzel kişiliklerin kapsanması
 • Yönetim grupları

Uygunluk hususları

 • Teknik sorunlar
 • Sık rastlanan tuzak noktalar

Bir Bakım Noktası Testi (POCT) hizmetini uygun şekilde denetlemek için gereken yetkinlikler

Yetkin bir denetim ekibinin oluşturulması

 • ISO 17011 ile ilgili hususlar

 

Çalıştay, 2 vaka çalışmasından oluşuyordu – 1) Yeni Cihazların Uygulanması ve Boşluk Analizi. Bu alıştırmanın amacı, bir bakım noktası testi (POCT) hizmetinin planlanması ve uygulanması hakkında bir fikir edinmektir. Risklerin ve kritik noktaların nerelerde olduğunun bilincinde olmak, denetçilere uygunluğu yönetme ve açıklanan sonuçlara olan güveni artırma konusunda daha fazla güvence sağlayacaktır ve 2) 22870/15189 Maddelerinin eleştirel olarak tartışılması.

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemlerinin (LBYS) Değerlendirilmesine İlişkin Eğitim Kursu Ve Çalıştayı

(26-28/05/2021)

2 günlük eğitim süresince, bilgisayarlı sistemlerin ana odağı olarak laboratuvar bilgi yönetim sistemlerinin uygunlukları ve değerlendirilmeleri ele alınmıştır. İlk eğitim gününde LBYS uygulamalarının ve olası çözümlerin tanımlanmasına, ikinci günde ise bu sistemlerin uygunluğu, yönetimi ve değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Eğitimde şu bilgiler yer almıştır:

 • LBYS nedir ve bu alandaki en son gelişmeler de dâhil olmak üzere piyasada hangi teknik seçenekler ve olası işlevler mevcuttur?
 • LBYS ile ilgili ISO Standartları, kılavuzlar ve AB düzenlemeleri gibi diğer gereklilikler
 • Kurum içi uygulamalara kıyasla ticari uygulamalara nasıl yaklaşılacağına ilişkin farklılıklar da dâhil olmak üzere LBYS’nin yönetimi ve validasyonu
 • Bilgisayarlı ve bilgisayarsız bilgi yönetim sistemlerinde veri bütünlüğü
 • Bu sistemlerin bilgi güvenliği ve gerçek hayattaki tuzak nokta örnekleri
 • Bu sistemleri kullanan laboratuvarların, denetçi yetkinlik gerekliliklerine ilişkin önerilerle birlikte değerlendirilmesi

 

Çalıştay, katılımcıların gerçek hayattaki bir laboratuvar değerlendirmesinde karşılaşabilecekleri ana LBYS uygunluk değerlendirme durumlarını kapsayan dört vaka çalışmasından oluşuyordu. Çalıştay gününün sonunda, dört vaka çalışmasından sonra, LBYS değerlendirmesi için kapsamlı bir soru ve önemli konular listesi elde edilmiştir. TÜRKAK, bu listeyi gelecekte gerçekleştirilecek LBYS değerlendirmeleri için bir kontrol listesi olarak geliştirebilir.

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (GAR) –2016/426 (AB) İçin Akreditasyon Üzerine Eğitim Kursu Ve Çalıştayı

(26-28/05/2021)

Eğitimin amacı, gaz halindeki yakıtları yakan cihazlar veya ekipmanların AB piyasasına sunulabilmesi için karşılanması gereken temel gereklilikleri belirleyen 2016/426 (AB) Yönetmeliğinin incelenmesidir.

Eğitim, Yönetmeliğin ayrıntılı bir incelemesini ve yönetmeliğin gerekliliklerine göre değerlendirilmesinde ISO/IEC 17065 standardının uygulanmasını içermektedir.

 

Eğitim kapsamı:

 • Standardın arka planı, nasıl ortaya çıktığı ve Gaz Yakan Cihazlar Direktifinden (GAD) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine (GAR) geçiş.
 • Yönetmeliğin kapsamı incelenmiştir ve uyumlaştırılmış standartların kullanımı ve diğer yönetmeliklerin uygulanabilirliği de ele alınmıştır.
 • Yönetmelik kapsamında yer alan tarafların yükümlülüklerini kapsayan maddeler detaylandırılmıştır.
 • GAR’ın Ekleri, Temel Gereklilikleri kapsayan belirli ayrıntılarla ele alınmıştır ve farklı uygunluk değerlendirme türleri de gözden geçirilmiştir.
 • Denetim heyetinin nitelikleri
 • Tarafsızlığın yönetilmesi
 • Kaynak gereklilikleri
 • Yönetim gereklilikleri
 • Ek I (Temel Gereklilikler) ve Ek III’e (Uygunluk Değerlendirmesi) göre değerlendirme yapılırken dikkate alınması gereken alanlar
 • Ardından, katılımcıların Yönetmeliği kapsayan bilgilerini değerlendirmek için bir test (Test of Understanding) gerçekleştirilmiştir.

 

Katılımcılar çalıştay süresince bir dizi grup çalışmasına katıldılar ve bilgilerini ve bilgiyi kavrayışlarını çeşitli senaryolara test etme fırsatları sağlanmış oldu. Senaryolar, GAR’ı ve ISO/IEC 17065’in aşağıdaki alanlarda uygulanmasını kapsıyordu:

 • Tarafsızlığın yönetilmesi
 • Kaynak gereklilikleri
 • Süreç gereklilikleri

ISO/IEC 20000-1 ve 20000-6 Standartlarında Göre Hizmet Yönetim Sistemlerinin Belgelendirmesini Yapan Uygunluk Değerlendirme KUruluşlarının Akreditasyonu Üzerine Eğitim Kursu ve Çalıştayı

(28-30/04/2021)

Eğitim, ISO/IEC 20000 akreditasyon sürecini inceledi, rehber sağladı ve aşağıdaki konularda detaylı açıklamalar sundu:

 • Hizmet yönetimi ilkeleri ve kavramları
 • ISO/IEC 20000 serisinin geçmişi, bugünü ve geleceği
 • Hizmet yönetim sistemlerinin kapsamı ve uygulanabilirliği
 • Dikkate alınması gereken tüm ilgili uygunluk değerlendirme hususları
 • Denetim süresini hesaplama ve sürenin azaltılmasını veya artırılmasını gerektirebilecek durumlar gösteren ilgili tabloların (CT) kullanımı
 • Uyumlulaştırılmış standartlar veya normatif belge noksanlığında temel koşulların karşılanması konusunda OK’nin sorumlulukları ve uygunluk karinesi.

Çalıştay, gerçek hizmet yönetimi akreditasyon denetimlerine dayalı üç vaka çalışmasından oluşuyordu ve delegelere Normatif Belgeyi (ND) ve İlgili Tabloları (CT) kendilerinin incelemeleri için zaman tanındı. Delegeler üç gruba ayrıldı ve her senaryodan sonra bir grup görüşlerini sundu, başka bir grup ise bu görüşleri yorumladı. Akabinde yapılan tartışmalar süresince öne sürülen bütün konulara açıklık getirildi.

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Yönetmeliği (2014/28/AB) Üzerine Eğitim Kursu ve Çalıştayı

(26-28/04/2021)

2 günlük eğitimin kapsamı aşağıdaki gibidir:

 • Modülün Amaçları ve Hedefleri
 • Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler Yönetmeliğine (2014/28/AB) genel bakış, yapı, olası akreditasyon kapsamlarını içeren Akreditasyon Programı ve Rehberi
 • Uygunluk değerlendirmeleri ve ürün belgelendirme – Akreditasyon Programının uygulama kapsamı
 • Personel ve teknik uzmanlık gereklilikleri
 • Ürün belgelendirme ve üreticinin uygunluk beyanını değerlendiren Onay Kuruluşları (OK) için Gereklilikler
 • ISO17065 gereklilikleri, süreç gereklilikleri, şikayetler ve itirazlar ile uyumlu Patlayıcı Maddeler Yönetmeliği akreditasyon süreci
 • Onaylanmış Kuruluşun Onaylayan Kuruma Karşı Yükümlülükleri
 • Rehberlerin kullanımı ve Modül Seçimini Anlama.

Çalıştay uygulamalı alıştırmalardan oluşuyordu. Her birinde TÜRKAK personeli, üretim ve Kimya Mühendisliğinde görev alan personel ve kendi kuruluşlarının Kalite Yönetim Sistemlerinden (KYS) sorumlu temsilcileri içeren 4 çalışma grubu oluşturuldu.

 • Tarafsızlığın Yönetilmesi için Uygulamalı Alıştırma
 • 2014/28/AB Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler Yönetmeliğine Uygunluk Değerlendirmesi yapmak için Kaynak Gereklilikleri ile ilgili Uygulamalı Alıştırma
 • Emülsiyon bazlı patlayıcı üretimi, modül seçimi ve Onaylanmış Kuruluşun kaynak sağlama gerekliliklerine ilişkin ürün, süreç ve hizmet seçimi kapsamlarının karşılaştırılması hakkında Uygulamalı Araştırma

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) için Laboratuvarların Denetimi ve Akreditasyonu Üzerine Eğitim Kursu ve Çalıştayı

(22-24/03/2021)

2 günlük eğitim, yapı malzemelerinin CE işaretlenmesi açısından aşağıdaki özel konuları içeriyordu:

 • Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD) Sistem 1+ ve 1 konusunda, ürünlerin tip deneyleri ve rutin deneylerini yapan laboratuvarların yeterliliğinin ve diğer hususların nasıl denetleneceği ve bu hususların belgelendirmeyi nasıl etkilediği.
 • PDDD Sistem 2+ konusunda, fabrika üretim kontrolü (FPC) için rutin deneyleri gerçekleştiren laboratuvarların yeterliliği ve diğer hususların nasıl denetleneceği ve bu hususların ürünün belgelendirilmesini nasıl etkilediği.
 • Onaylanmış Kuruluşun (OK) değerlendirilmesi sırasında üreticinin laboratuvarlarının nasıl denetleneceği. Deneylerin çoğu, üreticinin laboratuvarları tarafından gerçekleştirilir. Bu laboratuvarların, deney sorumluluğunun yönetmeliğe göre Onaylanmış Kuruluş veya üretici üzerinde olup olmadığına bakılmaksızın Onaylanmış Kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerekir.
 • Laboratuvarların yeterliliğinin Onaylanmış Kuruluş tarafından doğrulanması gerekmesine rağmen, akreditasyon kuralları kapsamında Onaylanmış Kuruluşlardan ve laboratuvarlardan nelerin beklenebileceğinin anlaşılmasına ihtiyaç vardır.
 • PDDD Sistem 3 için tüm saha eğitim kapsamında olmalıdır. Kapı ve pencerelerin yangına dayanıklılık ve direnç deneyleri gibi özel örnekler sunulabilir.
 • 305/2011/AB Yönetmeliğinin yanı sıra, Komisyon rehberleri eğitimin konusu olmalı ve Onaylanmış Kuruluşlar Grubu Tutum Belgeleri (hepsi değil, en ilgili olanlar) da eğitimin ana konusu olmalıdır.

Çalıştay, katılımcılar tarafından üstlenilecek iki akreditasyon vaka çalışmasını (çimento belgelendirmesi ve agrega deneyi) içeriyordu ve katılımcılara bilgi testi tanıtıldı.

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları için uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonuna yönelik eğitim kursu ve çalıştay

(22-24 /02/2021)

Eğitim esnasında, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinin gereklilikleri, TÜRKAK Akreditasyon Programı (TAP-GTY) ve TÜRKAK Denetçiler Rehberi (TDR-GTY) incelenip aşağıdaki konular ile ilgili bilgi verilmiştir:

 • Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinin Kapsamı,
 • Temel Gereklilikler,
 • Modüller ve Modüllerin Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğine özgü uygulaması,
 • Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki ürünlere ve denetim prosedürlerine risk bazlı yaklaşım,
 • TÜRKAK tarafından yapılan tanık ve yerinde denetimler için rehberlik.

Katılımcılar, yoğun eğitim esnasında Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği hakkında özellikle de Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamına giren farklı ürünlere özgü öngörülen modüllerin nasıl uygulanacağına dair eksiksiz bir genel bakış ve farklı ürünlerin denetimi ve Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinin ayrı bir modülü olan ÜSD (Üretim Sonrası Değerlendirme) modülüne ilişkin temel maddelere içeriden bir bakış elde ettiler.

3. gündeki vaka incelemesi sırasında katılımcılar Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında UDK’lar tarafından yapılan denetim hakkında geniş kapsamlı bilgi edindiler. Ara oturumlar, gelecekteki TÜRKAK akreditasyon süreçleri ile ilgili verimli tartışmalara yol açtı.

Genel olarak üç günlük eğitim Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında gerçekleşecek gelecekteki faaliyetler konusunda TÜRKAK için sağlam bir temel sağladı. Ayrıca Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında Türkiye’deki tek UDK’dan katılan temsilci için süreçler konusunda şeffaflık getirdi.

ISO 20387:2018 – Biyobankalar için Genel Gereklilikler – akreditasyonuna yönelik eğitim kursu ve çalıştay

(16-18/02/2021)

Eğitmen, akreditasyon programı, rehberi ve ISO 20387 standardını ele alıp aşağıdaki konular ile ilgili bilgi vermiştir:

 • ISO 20387 Biyobanka faaliyetlerinin genel gereklilikleri (normatif ve bilgilendirme amaçlı)
 • ISO 22758:2020 Teknik rapor – uygulama rehberi ile ilgili genel bilgiler
 • Pratik uygulama stratejileri, uygulanabilir belgelenmiş bilgi örnekleri ve en iyi uygulamalar hakkında genel bilgiler
 • Soru ve Cevap dizileri

Çalıştay, biyobanka faaliyetlerinin ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinin temel türlerini kapsayan dört biyobanka kullanım senaryosundan ibaret olup temsilcilere normatif dökümanı, onun pratik uygulamasını ve akreditasyon senaryolarını kendileri için araştırma ve tartışma fırsatı verdi.

Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik için uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonuna yönelik eğitim kursu ve çalıştay

(08-10/02/2021)

Eğitim ve çalıştay, 2016/797/AB sayılı Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği kapsamında UDK’ların akreditasyonuna dahil olan TÜRKAK personeli, TÜRKAK Denetçileri ve Teknik Uzmanları ile UDK, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan toplam 28 katılımcı ile uzaktan gerçekleştirildi.

Eğitim ve çalıştay sırasında KİY akreditasyon programı ve rehberi incelenip aşağıdaki ayrıntılar verilmiştir:

 • Demiryollarının ve AB raylı sisteminin tanıtımı
 • Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği  – 2016/797/AB (KİY)
 • KİY Onaylanmış Kuruluşları
 • KİY Program Paydaşları; TÜRKAK tarafından yapılması gerekenler
 • TÜRKAK Ekip Gereklilikleri; KİY Kapsamında Denetim Uygulaması ve Planlaması
 • TÜRKAK KİY Ofis Denetimi
 • TÜRKAK KİY Tanık Denetimi, Gözetimi, Yeniden Denetimi ve Kapsam Genişletmesi.

Çalıştay, dört inceleme ve tartışma alıştırması olarak planlandı:

 • Alıştırma 1 –KİY OK’larının Planlanması
 • Alıştırma 2 –KİY OK’larının Tasarım ve Tip İnceleme Çalışması
 • Alıştırma 3 –KİY OK’larının KYS Üretim Denetimi
 • Alıştırma 4 –Alt sistemlerin ve bileşenlerin KİY OK’lar tarafından belgelendirilmesi

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) için uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonuna yönelik eğitim kursu ve çalıştay

(01-03/02/2021)

TÜRKAK personeli, TÜRKAK Denetçileri ve Teknik Uzmanları ile UDK, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan toplam 36 katılımcının katıldığı eğitim ve çalıştay Zoom aracılığı ile gerçekleştirildi.

Eğitim ve çalıştay, katılımcıların hem Basınçlı Ekipman Yönetmeliği (BEY) hem de yeni BEY Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDK) akreditasyon programı ve rehberi hakkındaki farkındalığını artırmak için tasarlandı.

Eğitim, BEY’e genel bir bakışa ve aşağıdaki gibi kilit noktalara odaklandı:

 • Kapsam/istisnalar,
 • Ekipman sınıflandırması,
 • Uygunluk Değerlendirme faaliyetleri,
 • Temel Güvenlik Gereklilikleri (TGG’leri),
 • Uyumlaştırılmış Standardın (US) rolü
 • Ve özellikle ofis ve tanık denetim aşamaları olmak üzere, program ve rehberden önemli unsurlar.

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) için uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonuna yönelik eğitim kursu ve çalıştay

(27-29/01/2021)

Eğitim ve çalıştay, 2014/32/AB sayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında UDK’ların akreditasyonuna dahil olan TÜRKAK personeli, TÜRKAK Denetçileri ve Teknik Uzmanları ile UDK, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan toplam 34 katılımcı ile uzaktan gerçekleştirildi.

Eğitim ve çalıştay sırasında ÖAY akreditasyon programı ve rehberi incelenip aşağıdaki ayrıntılar verilmiştir:

 • ÖAY kapsamı ve isteğe bağlılık maddesi
 • Her ölçü aleti tipi için tüm ilgili uygunluk değerlendirme prosedürleri
 • Her alet için genel temel gereklilikler ve özel temel gereklilikler
 • Her alet tipine ilişkin uyumlaştırılmış standartlar (US) ve normatif belgeler (NB)
 • Uygunluk karinesinin hangi temel gereklilikler için verilebileceğini belirlemek ve US veya NB’de kapsanmayan temel gereklilikleri vurgulamak için normatif belgelerin her biri için karşılık gelen tabloların (KT) kullanılması
 • Uyumlaştırılmış standart veya normatif belge tarafından kapsanmadığında bu temel gerekliliklerin karşılanmasını sağlamak için OK’un uygunluk karinesi ve sorumluluğu.

2006/42/AT sayılı Makina Emniyeti Yönetmeliği için uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonuna yönelik eğitim kursu ve çalıştay

(23-25/06/2020)

23-25 ​​Haziran 2020 tarihleri ​​arasında TÜRKAK denetçileri, Onaylanmış Kuruluşların teknik uzmanları, standartlar ve üretici personelinin de dahil olduğu 30 katılımcının katıldığı ilk uzaktan verilen eğitimdi.

Eğitimin amacı, ISO 17065 akreditasyon programını ve bunun Türk Onaylanmış Kuruluşların denetiminde nasıl uygulanacağına ve ayrıca Makina Emniyeti Yönetmeliğinin uygulamada nasıl çalıştığına dair genel bir anlayış sağlamaktı.

2014/34/EU Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan donanım ve koruyucu sistemler Direktifi (yeniden düzenlenme) için uygunluk değerlendirmesi hizmeti veren kuruluşların akreditasyonu.
(25-27/02/2020)

Eğitim ve çalıştay 25-27 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara’da Anadolu Hotel Downtown’da gerçekleşmiştir. Etkinlik kapsamındaki oturumlarla katılımcıların 2014/34/EU sayılı Direktife ilişkin bilgilerini ve farkındalıklarını artırmak ve uyumlaştırmak amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen etkinlik , katılımcılara kısa adı ATEX olan Direktif ve patlayıcı ortamda kullanılan koruyucu sistemler hakkında genel bilgi sağlamış  ve  ATEX Direktifi alanındaki Onaylanmış Kuruluşlar için akreditasyon programını  daha da geliştirmek adına mükemmel bir fırsat sunmuştur.

Eğitim ve çalıştaya, TÜRKAK personelinden, denetçilerinden, Türkiye’deki Onaylanmış Kuruluşların (ATEX) uzmanlarından ve ülkemizdeki  üretici kuruluşlardan toplam 30 kişi katılmıştır.

TÜRKAK ile endüstri arasındaki iletişimi teşvik etmek, paydaşların farklı bakış açılarını bir araya getirmelerine yardımcı olmak ve TÜRKAK’ın ilgili akreditasyon prosedürlerine güven kazanmak amacıyla çalıştaya ilgili üretici kuruluşlardan gelen  uzmanlar da dahil olmuştur.  Çalıştay sonunda katılımcılar, TÜRKAK denetçileri ve sektör uzmanlarından oluşan daimi bir çalışma grubu oluşturarak, böylece TÜRKAK denetçileri, ATEX ile ilgili Onaylanmış Kuruluşların uzmanları ve sektör uzmanları arasında iletişim ve deneyim alışverişini canlı tutmaya karar vermiştir. Bu uzmanlar kurulu“ATEX Türkiye Kurulu” adını benimsemiştir.. Bu teşebbüsün, Türk ATEX uzmanları arasındaki iletişimin, çalışmakta olduğu işyerlerinden bağımsız bir şekilde, sistematik olarak gerçekleşmesini sağlayacağı öngörülmektedir.

ICAO CORSIA programına akreditasyon
(06-08/01/2020)

İlk eğitim ICAO CORSIA programına dair akreditasyon konusunda yapılmış ve 6-7 Ocak 2020 tarihlerinde Wyndham Ankara Otelinde düzenlenmiştir. Çalıştay 8 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir.

Eğitim, CORSIA belgelendirme programının içeriğinin yanı sıra CORSIA Belgelendirmesi faaliyetlerinin akreditasyonu ve doğrulama gereklilikleri hakkında derinlemesine bilgi sağlamıştır. Üçüncü gün düzenlenen çalıştay, ICAO CORSIA programı hakkında edinilen bilgilerin uygulanmasına açıklık getirmiştir.

Eğitim ve çalıştaydan oluşan bu etkinlikte,CORSIA hükümlerinin genel mantığı, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde CORSIA uygulamasının mevcut durumu açıklanmış ve tartışılmıştır.

Eğitime ve çalıştaya, TÜRKAK personeli, denetçiler, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu alanında teknik uzmanlar, kamu ve özel kurum çalışanlarından oluşan toplam 27 katılımcı  katılmıştır.

Eğitimin sonunda, katılımcıların bilgi düzeyini ölçmek için bir sınav uygulanmıştır. Bütün katılımcılar sınav sonucunda başarılı olmuş, böylece tüm katılımcıların CORSIA programı ve programın  akreditasyon ve doğrulama gereklilikleri hakkında güvenilir derecede bilgi edinmeyi başardıkları kanıtlanmıştır.

Bu internet sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriği tamamıyla Qualite Institute sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.